DKF Instruktør 3 hav Prøve
2 dages prøve med censor fra DKF
DKF Instruktør 3 hav Prøve
2 dages prøve med censor fra DKF

3.950,00 kr.

DKF instruktør 3 havkajak Prøve

Til Instruktør 3 Prøven testes du i dine evner til undervisning på IPP3 og Instruktør-2 niveau. Der lægges vægt på dine evner til at levere varieret, inspirerende og målrettet undervisning, der er tilpasset forskellige målgrupper. Prøven tester også din viden og evne til at formidle havkajakroning både skriftligt og mundtligt.

Praktisk info

2-3. november 2024
Eksaminator: Søren Romer Søborg

Prøveprogram

Inden prøven:
3. oktober 2024: Skriftlig opgave udsendes til deltagerne
21. oktober 2024: Frist for indsendelse af skriftlig opgave og logbog

Dag 1:
Kajakkerne klar ved vandet 09:00
9-9:30 Velkomst, præsentation og gennemgang af prøven
9:30-12: Forevisning af EPP3 elementer samt uforberedte undervisningsoplæg
12-13: Frokost
13-15: Praktisk forberedte oplæg, udendørs
16-18:30: Mundtlig præsentation af skriftlige opgaver (10 minutter præsentation + 5 minutter perspektiverende diskussion)
18:30-19:30: Aftensmad
19:30-21:30: Teoretiske oplæg, indendørs (15 minutter per deltager)

Dag 2:
Kajakkerne klar ved vandet 09:00
09-10: Præsentation af kaniner og undervisere, samt teoretiske undervisningsoplæg
10-12: Praktiske undervisningsoplæg med kaniner, samt feedback på undervisning
12-13: Frokost
13-14: Individuel coachende undervisning af kaniner (ca. 45 min), samt diskussion af litteratur, pensum og generel kajakviden
15-15:30: Afrunding med kaniner og pakning
15:30-16:30: Votering
16:30-18: Afrunding og individuel evaluering af deltagere

Prøvested, overnatning og forplejning
Prøven afholdes i Korsør Roklub
Her er der mulighed for primitiv overnatning i klubhus eller telt i haven.

Forudsætninger for at gå til prøve
– Godkendt førstehjælpsbevis (“Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” eller tilsvarende kursus godkendt af Dansk Førstehjælpsråd).
– Gennemført Instruktør 3 Havkajak kursus.
– Have roet min. 500 km og/eller 200 timer inden for 2 år i forskelligt farvand under varierende forhold og ved forskellige vejrtyper. Herunder minimum 2 kryds på min. 10 km og minimum 2 flerdagesture.
– Gennemført minimum ét IPP 2 (hav) kursus som underviser.
– Ro- og undervisningserfaring skal fremgå af logbog/erfaringsbeskrivelse.

Deltagerne skal selv medbringe alt relevant udstyr.

Mødested: Korsør Roklub

Du kan læse mere om niveauet her: DKF Instruktør 3 havkajak

Book her

DKF instruktør 3 havkajak Prøve

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping